Dansk Dendrologisk Årsskrift


Træer og buskes forekomst i hegn og småbiotoper


Forfatter:

Johansen, Irene Engstrøm, Brander, Poul Erik & Madsen, Lars Nørregaard

Titel (dansk):
Træer og buskes forekomst i hegn og småbiotoper

Titel (engelsk):
The distrbution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

Nøgleord (dansk):
Hegn, småbiotoper, træer, buske, udbredelse

Nøgleord (engelsk):
Hedgerows, non-linear habitats, trees, shrubs, distribution

Familie (latin):
Caprifoliaceae, Sambucaceae, Rosaceae, Malaceae, Fagaceae

Familie (dansk):
Gedebladfamilien, Hyldefamilien, Rosenfamilien, Kernefrugtfamilien, Bøgefamilien, Skålfrugtfamilien

Slægt (latin):
Sambucus, Crataegus, Quercus

Slægt (dansk):
Hyld, Hvidtjørn, Eg

Lokalitet:
Djursland, Jylland, Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2002, bind 20, side 29-38

DOWNLOAD ARTIKEL