Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hvordan bliver det nye årtusindes danske naturskov?


Forfatter:

Madsen, Britta Møller

Titel (dansk):
Hvordan bliver det nye årtusindes danske naturskov?

Nøgleord (dansk):
Succession, naturskov, arter, konkurrence, lys, frøspredning, bemærkelsesværdigt træ

Nøgleord (engelsk):
Succesion, natural forest, species, competition, light, seed dispersal, noteworthy tree

Familie (latin):
Rosaceae, Malaceae, Amygdalaceae, Fagaceae

Familie (dansk):
Rosenfamilien, Æblefamilien, Kernefrugtfamilien, Stenfrugtfamilien, Bøgefamilien, Skålfrugtfamilien

Slægt (latin):
Crataegus, Quercus, Prunus

Slægt (dansk):
Hvidtjørn, Eg

Lokalitet:
Høvelte, Sandholm, Sjælsmark, Sjælland, Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 1999, bind 17, side 7-55

DOWNLOAD ARTIKEL