Dansk Dendrologisk Årsskrift


Virginsk Poppel (Populus deltoides) i Danmark


Forfatter:

Nielsen, Henry & Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Virginsk Poppel (Populus deltoides) i Danmark

Titel (engelsk):
Cottonwood (Populus deltoides) in Denmark

Nøgleord (dansk):
Navngivning, udbredelse, økologi, anvendelse, bestemmelse

Nøgleord (engelsk):
Nomenclature, distribution, ecology, uses, identification

Familie (latin):
Salicaceae

Familie (dansk):
Pilefamilien

Slægt (latin):
Populus

Slægt (dansk):
Poppel

Lokalitet:
Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2006, bind 24, side 25-32

DOWNLOAD ARTIKEL