Dansk Dendrologisk Årsskrift


Røn på Bornholm. En botanisk og forvaltningsmæssig udfordring


Forfatter:

Jens Peter Skovsgaard

Titel (dansk):
Røn på Bornholm. En botanisk og forvaltningsmæssig udfordring

Titel (engelsk):
Sorbus on the island of Bornholm: a botanical and management challenge

Nøgleord (dansk):
Røn, bevarelse, forvaltning, forstvæsen

Nøgleord (engelsk):
Sorbus, conservation, management, silviculture

Familie (latin):
Rosaceae

Familie (dansk):
Rosen-familien

Slægt (latin):
Sorbus

Slægt (dansk):
Røn

Lokalitet:
Bornholm

Artiklen findes i:
Årgang 2013, bind 30, side 6-25

DOWNLOAD ARTIKEL