Dansk Dendrologisk Årsskrift


Fortegnelse over træer og buske på Anholt med bemærkninger om nogle naturligt forekommende og forvildede arter


Forfatter:

Vedel, Helge

Titel (dansk):
Fortegnelse over træer og buske på Anholt med bemærkninger om nogle naturligt forekommende og forvildede arter

Titel (engelsk):
A List of Trees and Shrubs on the Isle of Anholt with comments on some spontaneous and subspontaneous species

Nøgleord (dansk):
Planteliste

Nøgleord (engelsk):
List of plants

Lokalitet:
Anholt, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1961, bind 1, hæfte 5, side 541-554

DOWNLOAD ARTIKEL