Dansk Dendrologisk Årsskrift


Tenerifes trĉer og buske


Forfatter:

Rastad, Lise

Titel (dansk):
Tenerifes trĉer og buske

Titel (engelsk):
Trees and bushes on Tenerife

Nøgleord (dansk):
Artsbeskrivelser, bestemmelsesnĝgle

Nøgleord (engelsk):
Species descriptions, determination key

Lokalitet:
Tenerife, Kanariske Ĝer

Artiklen findes i:
Årgang 1990, bind 8, side 39-55

DOWNLOAD ARTIKEL