Dansk Dendrologisk Årsskrift


Widdringtonia - den afrikanske cypres


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Widdringtonia - den afrikanske cypres

Titel (engelsk):
Widdringtonia - the African Cypress

Nøgleord (dansk):
Navngivning, udbredelse, økologi, bevaring, anvendelse, bestemmelse, MEKA, SLIKS, databaser

Nøgleord (engelsk):
Nomenclature, distribution, ecology, conservation status, uses, identification, MEKA, SLIKS, dasbases

Familie (latin):
Cupressaceae

Familie (dansk):
Cypresfamilien

Slægt (latin):
Widdringtonia

Lokalitet:
Sydafrika, Malawi, Sydlige Afrika

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2005, bind 23, side 5-27

DOWNLOAD ARTIKEL