Dansk Dendrologisk Årsskrift


Om eksotiske nåletræers naturalisering på Fyensk jord


Forfatter:

Jacobsen, Finn

Titel (dansk):
Om eksotiske nåletræers naturalisering på Fyensk jord

Titel (engelsk):
On Naturalization of exotic conifers on Funen

Nøgleord (dansk):
Introduktion, tilpasning, økonomi, Carl Bloch

Nøgleord (engelsk):
Introduction, adaptation, economy, Carl Bloch

Familie (latin):
Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae

Familie (dansk):
Granfamilien, Sumpcypresfamilien, Cypresfamilien

Slægt (latin):
Pseudotsuga, Abies, Picea, Chamaecyparis, Sequoiadendron, Thuja, Tsuga

Slægt (dansk):
Douglasgran, Ædelgran, Gran, Ædelcypres, Mammuttræ, Thuja, Skarntydegran, Hemlock

Lokalitet:
Langesø, Fyn, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1990, bind 8, side 24-38

DOWNLOAD ARTIKEL