Dansk Dendrologisk Årsskrift


Guide til Arboretet i Hørsholm


Forfatter:

Jensen, Niels

Titel (dansk):
Guide til Arboretet i Hørsholm

Nøgleord (dansk):
Arboret, tilpasning, dendrologi, forstgenetik, forædling, genbevarelse, plantegeografi, systematik

Nøgleord (engelsk):
Arboretum, adaptation, dendrology, forest genetics, tree breeding, conservation, geography, taxonomy

Lokalitet:
Arboretet, Hørsholm, Danmark, Færøerne, Grønland

Artiklen findes i:
Årgang 1994, bind 12, side 3-237

DOWNLOAD ARTIKEL