Dansk Dendrologisk Årsskrift


Meliosma veitchiorum og Meliosma dilleniifolia


Forfatter:

Olsen, Olaf

Titel (dansk):
Meliosma veitchiorum og Meliosma dilleniifolia

Nøgleord (dansk):
Slægtsinddeling, udbredelse, fossiler, artsbeskrivelse, tilpasning

Nøgleord (engelsk):
Infrageneric classification, distribution, fossils, species description, adaptation

Familie (latin):
Sabiaceae, Meliosmaceae

Slægt (latin):
Meliosma

Lokalitet:
Botanisk Have, København, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1983, bind 6, hæfte 1, side 37-52

DOWNLOAD ARTIKEL