Dansk Dendrologisk Årsskrift


Fr°formering af Hedera helix


Forfatter:

Vedel, Helge

Titel (dansk):
Fr°formering af Hedera helix

Titel (engelsk):
Propagation of Hedera helix by seed

Nøgleord (dansk):
Formering, fr°formering

Nøgleord (engelsk):
Propapagation, seed propagation

Familie (latin):
Araliaceae

Familie (dansk):
Vedbendfamilien

Slægt (latin):
Hedera

Slægt (dansk):
Vedbend

Artiklen findes i:
Årgang 1955, bind 1, hæfte 3, side 278-282

DOWNLOAD ARTIKEL