Dansk Dendrologisk Årsskrift


Om trŠkronernes form


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Om trŠkronernes form

Nøgleord (dansk):
Kroneform hos trŠer, habitus, vŠkstform

Nøgleord (engelsk):
Crown form, growth form, habit

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 20-42

DOWNLOAD ARTIKEL