Dansk Dendrologisk Årsskrift


Trĉer, hvorfor trĉer?


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Trĉer, hvorfor trĉer?

Titel (engelsk):
Trees, why trees?

Nøgleord (dansk):
Dendrologi

Nøgleord (engelsk):
Dendrology

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 7-13

DOWNLOAD ARTIKEL