Dansk Dendrologisk Årsskrift


Storepil på Herlufsholm. En berømt Sortpoppel, Populus nigra


Forfatter:

Florian-Larsen, P.C. & Lange, Johan

Titel (dansk):
Storepil på Herlufsholm. En berømt Sortpoppel, Populus nigra

Nøgleord (dansk):
Bemærkelsesværdigt træ, historie, størrelse, alder, oprindelse

Nøgleord (engelsk):
Noteworthy tree, history, size, age, origin

Familie (latin):
Salicaceae

Familie (dansk):
Pilefamilien

Slægt (latin):
Populus

Slægt (dansk):
Poppel

Lokalitet:
Herlufsholm, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1955, bind 1, hæfte 3, side 270-275

DOWNLOAD ARTIKEL