Dansk Dendrologisk Årsskrift


Arboretplaner omkring 1760


Forfatter:

Wagner, Peter

Titel (dansk):
Arboretplaner omkring 1760

Titel (engelsk):
Arboretumplans about 1760

Nøgleord (dansk):
Arboret, G.C. Oeder, botanik, skovbrug, agronomi

Nøgleord (engelsk):
Arboretum, G.C. Oeder, botany, forestry, agronomy

Lokalitet:
Botanisk Have, København, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1988, bind 6, hæfte 4, side 235-241

DOWNLOAD ARTIKEL