Dansk Dendrologisk Årsskrift


De vilde roser i det danske landskab - et forsøg på status over viden og mangel på samme


Forfatter:

Hansen, Lars Nørgaard

Titel (dansk):
De vilde roser i det danske landskab - et forsøg på status over viden og mangel på samme

Titel (engelsk):
Status for native roses in the Danish landscape

Nøgleord (dansk):
Taksonomi, reproduktion, canina-meiose, polyploidi, hybridisering, udbredelse, anvendelse, frøkilde

Nøgleord (engelsk):
Taxonomy, reproduction, canina-meiosis, polyploidy, hybridization, distribution, uses, seed source

Familie (latin):
Rosaceae

Familie (dansk):
Rosenfamilien

Slægt (latin):
Rosa

Slægt (dansk):
Rose

Lokalitet:
Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 2008, bind 26, side 27-70

DOWNLOAD ARTIKEL