Dansk Dendrologisk Årsskrift


Metasequoia glyptostroboides ude af Kina i 50 år. Iagttagelser fra U.S.A. og Danmark


Forfatter:

Hendrichs, Donald R. & Søndergaard, Poul

Titel (dansk):
Metasequoia glyptostroboides ude af Kina i 50 år. Iagttagelser fra U.S.A. og Danmark

Titel (engelsk):
Metasequoia glyptostroboides 50 years out of China. Observations from the United States and Denmark

Nøgleord (dansk):
Artsbeskrivelse, udbredelse, økologi, indsamling, historie, dimensioner, genetik, anvendelse

Nøgleord (engelsk):
Species description, distribution, ecology, collecting, history, dimensions, genetics, uses

Familie (latin):
Cupressaceae, Taxodiaceae

Familie (dansk):
Cypresfamilien, Sumpcypresfamilien

Slægt (latin):
Metasequoia

Slægt (dansk):
Vandgran

Lokalitet:
Kina, U.S.A., USA, Ohio, Dawes Arboretum, Danmark, Charlottenlund, Hørsholm

Artiklen findes i:
Årgang 1998, bind 16, side 5-24

DOWNLOAD ARTIKEL