Dansk Dendrologisk Årsskrift


Om slægten Evodia


Forfatter:

Jensen, H. Nilaus

Titel (dansk):
Om slægten Evodia

Nøgleord (dansk):
Dyrkning, artsbeskrivelser

Nøgleord (engelsk):
Cultivation, species descriptions

Familie (latin):
Rutaceae

Slægt (latin):
Evodia, Euodia, Tetradium

Lokalitet:
Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1955, bind 1, hæfte 3, side 243-247

DOWNLOAD ARTIKEL