Dansk Dendrologisk Årsskrift


Crataegus i Nordøstamerika


Forfatter:

Irgens-Møller, H.

Titel (dansk):
Crataegus i Nordøstamerika

Titel (engelsk):
Crataegus in Northeastern America

Nøgleord (dansk):
Hybridisering

Nøgleord (engelsk):
Hybridization

Familie (latin):
Rosaceae, Malaceae

Familie (dansk):
Rosenfamilien, Kernefrugtfamilien

Slægt (latin):
Crataegus

Slægt (dansk):
Hvidtjørn

Lokalitet:
Nordamerika

Artiklen findes i:
Årgang 1953, bind 1, hæfte 2, side 146-148

DOWNLOAD ARTIKEL