Dansk Dendrologisk Årsskrift


Planteportræt, Kamtjatkabirk, Betula ermanii Chamisso


Forfatter:

Leverenz, Jerry W.

Titel (dansk):
Planteportræt, Kamtjatkabirk, Betula ermanii Chamisso

Nøgleord (dansk):
Dyrkning, morfologi, slægtskab

Nøgleord (engelsk):
Cultivation, morphology, relationships

Familie (latin):
Betulaceae

Familie (dansk):
Birkefamilien

Slægt (latin):
Betula

Slægt (dansk):
Birk

Lokalitet:
Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 2005, bind 23, side 29-32

DOWNLOAD ARTIKEL