Dansk Dendrologisk Årsskrift


Vore Hvidtjørne - en hybridsværm?


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Vore Hvidtjørne - en hybridsværm?

Titel (engelsk):
Danish hawthorns - a hybrid-complex?

Nøgleord (dansk):
Hybridisering, økologi, bestøvningsbiologi, bestemmelsesnøgle

Nøgleord (engelsk):
Hybridization, ecology, pollination biology, determination key

Familie (latin):
Rosaceae, Malaceae

Familie (dansk):
Rosenfamilien, Kernefrugtfamilien

Slægt (latin):
Crataegus

Slægt (dansk):
Hvidtjørn

Lokalitet:
Jægersborg Dyrehave, Amager Fælled, Dragør Sydstrand, Enø, Asnæs, Lumsås, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1982, bind 5, hæfte 5, side 131-147

DOWNLOAD ARTIKEL