Dansk Dendrologisk Årsskrift


Föreningen för Dendrologi och Parkvårds 50-årsjubilæum


Forfatter:

Hartmann, Emil

Titel (dansk):
Föreningen för Dendrologi och Parkvårds 50-årsjubilæum

Nøgleord (dansk):
Dendrologisk forening

Nøgleord (engelsk):
Dendrological society

Lokalitet:
Sverige

Artiklen findes i:
Årgang 1970, bind 3, hæfte 2, side 162-164

DOWNLOAD ARTIKEL