Dansk Dendrologisk Årsskrift


Vedplanter omkring Arboretet i Hørsholm: forvildede, naturaliserede og oprindelige


Forfatter:

Nielsen, Henry & Leverenz, Jerry W.

Titel (dansk):
Vedplanter omkring Arboretet i Hørsholm: forvildede, naturaliserede og oprindelige

Titel (engelsk):
Escaping, naturaized and native woody plant taxa around the Arboretum in Hørsholm

Nøgleord (dansk):
Forvildede, naturaliserede og oprindelige vedplanter, spredning

Nøgleord (engelsk):
Escaping, naturalized and native woody plans, dispersal

Lokalitet:
Arboretet, Hørsholm, Sjælland, Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2002, bind 20, side 39-59

DOWNLOAD ARTIKEL