Dansk Dendrologisk Årsskrift


Koral-Hvidtjørn (Crataegus rhipidophylla) - en overset Hvidtjørn med potentiale som have- og landskabsplante


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Koral-Hvidtjørn (Crataegus rhipidophylla) - en overset Hvidtjørn med potentiale som have- og landskabsplante

Titel (engelsk):
Crataegus rhipidophylla - an overlooked hawthorn and a potential garden and landscape plant

Nøgleord (dansk):
Slægtskab, morfologi, udbredelse, plantning, have, landskab

Nøgleord (engelsk):
Relationships, morphology, distribution, planting, gardens, landscape

Familie (latin):
Rosaceae, Malaceae

Familie (dansk):
Rosenfamilien, Kernefrugtfamilien

Slægt (latin):
Crataegus

Slægt (dansk):
Hvidtjørn

Lokalitet:
Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2002, bind 20, side 13-18

DOWNLOAD ARTIKEL