Dansk Dendrologisk Årsskrift


Sakhalin-pil (Salix udensis) - endnu en smalbladet pil i Danmark


Forfatter:

Christensen, Knud Ib & Nielsen, Henry

Titel (dansk):
Sakhalin-pil (Salix udensis) - endnu en smalbladet pil i Danmark

Titel (engelsk):
Japanese fantail willow (Salix udensis) - another narrow-leaved willow in Denmark

Nøgleord (dansk):
Udbredelse, økologi, morfologi, slægtskab, indførsel, dyrkning

Nøgleord (engelsk):
Distribution, ecology, morphology, relationships, introduction, cul

Familie (latin):
Salicaceae

Familie (dansk):
Pilefamilien

Slægt (latin):
Salix

Slægt (dansk):
Pil

Lokalitet:
Danmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2004, bind 22, side 5-15

DOWNLOAD ARTIKEL