Dansk Dendrologisk Årsskrift


Løst og fast om Træregisteret og nogle spændende træer deri


Forfatter:

Hans Erik Lund

Titel (dansk):
Løst og fast om Træregisteret og nogle spændende træer deri

Titel (engelsk):
This and that about the Wood Register and some exciting trees in it

Nøgleord (dansk):
Træregisteret

Nøgleord (engelsk):
The Wood Register

Artiklen findes i:
Årgang 2021, bind 36, side 24-41

DOWNLOAD ARTIKEL