Dansk Dendrologisk Årsskrift


Magnolia sinostellata – en nyopdaget art


Forfatter:

Ove Lustü

Titel (dansk):
Magnolia sinostellata – en nyopdaget art

Titel (engelsk):
Magnolia sinostellata – a newly discovered species

Nøgleord (dansk):
Magnolie

Nøgleord (engelsk):
Magnolia

Familie (latin):
Magnoliaceae

Familie (dansk):
Magnolie

Slægt (latin):
Magnolia

Slægt (dansk):
Magnolia

Artiklen findes i:
Årgang 2021, bind 36, side 14-23

DOWNLOAD ARTIKEL