Dansk Dendrologisk Årsskrift


Den botaniske nomenklatur


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Den botaniske nomenklatur

Nøgleord (dansk):
Nomenklatur, navngivning

Nøgleord (engelsk):
Nomenclature, names of plants

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 70-78

DOWNLOAD ARTIKEL