Dansk Dendrologisk Årsskrift


Gensyn med Hvidløgstræet. Gallesia gorazema Moq. (Phytolaccaceae). En skæv vinkel på botanikeren P.W. Lund


Forfatter:

Sterll, Michael

Titel (dansk):
Gensyn med Hvidløgstræet. Gallesia gorazema Moq. (Phytolaccaceae). En skæv vinkel på botanikeren P.W. Lund

Titel (engelsk):
The garlic-tree revisited. Gallesia gorazema Moq. (Phytoaccaceae). A queer aspect of the renowned botanist Peter Wilhelm Lund

Nøgleord (dansk):
Feltbotanik, plantemagnetisme, Camposvegetation, P.W. Lund

Nøgleord (engelsk):
Field botany, plant magnetism, Campos vegetation, P.W. Lund

Familie (latin):
Phytolaccaceae

Slægt (latin):
Gallesia

Lokalitet:
Brazil

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2000, bind 18, side 31-49

DOWNLOAD ARTIKEL