Dansk Dendrologisk Årsskrift


Klit-fyr (Pinus contorta) i Danmark - variation og tilpasning


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
Klit-fyr (Pinus contorta) i Danmark - variation og tilpasning

Titel (engelsk):
Lodgepole pine (Pinus contorta) in Denmark - variation and acclimation

Nøgleord (dansk):
Variartion, morfologi, udbredelse, klimatisk tilpasning, proveniensforsøg

Nøgleord (engelsk):
Variation, morphology, distribution, acclimation, provenance trial

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Pinus

Slægt (dansk):
Fyr

Lokalitet:
Hjardemål Klitplantage, Jylland, Jutland, Danmark, Denmark

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 2003, bind 21, side 5-49

DOWNLOAD ARTIKEL