Dansk Dendrologisk Årsskrift


Flere spændende træer i Træregisteret


Forfatter:

Hans Erik Lund

Titel (dansk):
Flere spændende træer i Træregisteret

Titel (engelsk):
More interesting trees in the Tree Register

Artiklen findes i:
Årgang 2023, bind 37, side 42-53

DOWNLOAD ARTIKEL