Dansk Dendrologisk Årsskrift


Fremmede løvtræer i danske skove


Forfatter:

Holten, Just

Titel (dansk):
Fremmede løvtræer i danske skove

Titel (engelsk):
Alien hardwoods in Danish forests

Nøgleord (dansk):
Løvtræer, dyrkning, skove

Nøgleord (engelsk):
Deciduous trees, cultivation, forests

Familie (latin):
Hippocastanaceae, Fagaceae, Sapindaceae, Fabaceae, Leguminosae, Magnoliaceae, Juglandaceae

Familie (dansk):
Hestekastaniefam. Bøgefamilien, Ærteblomstfamilien, Magnoliefamilien, Valnødfamilien

Slægt (latin):
Aesculus, Castanea, Robinia, Liriodendron, Carya, Juglans, Quercus

Slægt (dansk):
Hestekasanie, Ægte Kastanie, Robinie, Falsk Akasie, Tulipantræ, Valnød, Eg

Lokalitet:
Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1953, bind 1, hæfte 2, side 105-115

DOWNLOAD ARTIKEL