Dansk Dendrologisk Årsskrift


Historisk oversigt over islandsk skovbrug


Forfatter:

Oskarsson, Hreinn & Nielsen, Mikkel Kloppenborg

Titel (dansk):
Historisk oversigt over islandsk skovbrug

Titel (engelsk):
A survey of forest history in Iceland

Nøgleord (dansk):
Historie, subarkis, boreale zone, skovødelæggelse, plantning, proveniens, skovpolitik

Nøgleord (engelsk):
Jistory, subarctic, boreal zone, forest destruction, planting, provenance, forest policy

Lokalitet:
Island

Artiklen findes i:
Årgang 1995, bind 13, side 81-92

DOWNLOAD ARTIKEL