Dansk Dendrologisk Årsskrift


Spredte oplysninger om løvspringets tidspunkt og forløb hos vore skovtræer


Forfatter:

Gram, K.

Titel (dansk):
Spredte oplysninger om løvspringets tidspunkt og forløb hos vore skovtræer

Nøgleord (dansk):
løvspring, løvfald, fænologi

Nøgleord (engelsk):
bud burst, unfolding of leaves, leaf fall, phenology

Artiklen findes i:
Årgang 1963, bind 2, hæfte 1, side 89-112

DOWNLOAD ARTIKEL