Dansk Dendrologisk Årsskrift


Arboretet på Gammelkøgegård


Forfatter:

Nielsen, P. Chr. & Larsen, Egon

Titel (dansk):
Arboretet på Gammelkøgegård

Titel (engelsk):
The Arboretum at Gammelkøgegård

Nøgleord (dansk):
Planteliste, plantesamling, arboret

Nøgleord (engelsk):
List of plants, plant collection, arboretum

Lokalitet:
Gammelkøgegård, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1955, bind 1, hæfte 3, side 258-269

DOWNLOAD ARTIKEL