Dansk Dendrologisk Årsskrift


Nogle betragtninger over Rhododendronfrĝ


Forfatter:

Hedegaard, J.

Titel (dansk):
Nogle betragtninger over Rhododendronfrĝ

Nøgleord (dansk):
Frĝ, kimplanter, morfologi

Nøgleord (engelsk):
Seed, seedlings, morphology

Familie (latin):
Ericaceae

Familie (dansk):
Lyngfamilien

Slægt (latin):
Rhododendron

Slægt (dansk):
Rhododendron, Rododendron

Artiklen findes i:
Årgang 1967, bind 2, hæfte 3, side 351-356

DOWNLOAD ARTIKEL