Dansk Dendrologisk Årsskrift


Forsøg med frostfølsomme træer og buske


Forfatter:

Martin Reimers

Titel (dansk):
Forsøg med frostfølsomme træer og buske

Titel (engelsk):
Experiments with frost-sensitive trees and bushes

Artiklen findes i:
Årgang 2023, bind 37, side 6-35

DOWNLOAD ARTIKEL