Dansk Dendrologisk Årsskrift


Et forsøg på aldersbestemmelse af Storkeegen og Kongeegen i Jægerspris Nordskov


Forfatter:

Jensen, T.

Titel (dansk):
Et forsøg på aldersbestemmelse af Storkeegen og Kongeegen i Jægerspris Nordskov

Titel (engelsk):
Attempts to Age-Determination of the Stork's Oak and the King's Oak

Nøgleord (dansk):
Aldersbestemmelse, Storkeegen, Kongeegen

Nøgleord (engelsk):
Age determination

Familie (latin):
Fagaceae

Familie (dansk):
Bøgefamilien, Skålfrugtfamilien

Slægt (latin):
Quercus

Slægt (dansk):
Eg

Lokalitet:
Jægerspris Nordskov, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1965, bind 2, hæfte 2, side 148-160

DOWNLOAD ARTIKEL