Dansk Dendrologisk Årsskrift


Eshøj Plantage - Thisteds 100-årige dendrologiske byskov


Forfatter:

Himmelstrup, Jakob, Thorup, Peter & Ødum, Søren

Titel (dansk):
Eshøj Plantage - Thisteds 100-årige dendrologiske byskov

Titel (engelsk):
Eshøj Plantation - A 100 years old dendrologically rich forest at Thisted, NW-Jutland

Nøgleord (dansk):
Dendrologi, plantning, planteliste, byskov

Nøgleord (engelsk):
Dendrology, planting, list of plants, town forest

Lokalitet:
Eshøj Plantage, Thisted, Jylland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1995, bind 13, side 45-80

DOWNLOAD ARTIKEL