Dansk Dendrologisk Årsskrift


Morfologiske undersøgelser af vegetative hos træer og buske I


Forfatter:

Lægaard, Simon

Titel (dansk):
Morfologiske undersøgelser af vegetative hos træer og buske I

Titel (engelsk):
Morphological investigations in vegetative winterbuds of trees and shrubs I

Nøgleord (dansk):
Morfologi, knopper, vedplanter

Nøgleord (engelsk):
Morphology, buds, woody plants

Artiklen findes i:
Årgang 1973, bind 3, hæfte 3, side 255-280

DOWNLOAD ARTIKEL