Dansk Dendrologisk Årsskrift


Naturens designere - formgivende og selekterende kræfter på skrænter og buskoverdrev og i strandkrat


Forfatter:

Lange, Johan

Titel (dansk):
Naturens designere - formgivende og selekterende kræfter på skrænter og buskoverdrev og i strandkrat

Nøgleord (dansk):
Kroneform, vindpåvirkning, græsning (browsing), dyrs trampen, skrænter, overdrev, strandkrat

Nøgleord (engelsk):
Crown form, wind effects, browsing, trampling, slopes, meadows, thickets, scrub

Lokalitet:
Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1974, bind 4, hæfte 1, side 7-44

DOWNLOAD ARTIKEL