Dansk Dendrologisk Årsskrift


Lignocellulose, egenskaber/anvendelse


Forfatter:

Björkmann, Anders

Titel (dansk):
Lignocellulose, egenskaber/anvendelse

Titel (engelsk):
Lignocelloluse, properties/utilization

Nøgleord (dansk):
Lignocelluslose, cellulose, hemicellulose, lignin, ultrastruktur, ved, vedanatomi, pulp, papir

Nøgleord (engelsk):
Lignocellulose, cellulose, hemicellulose, lignin, wood, wood anatomy, pulp, paper

Sammenfatning/resumé:
Klik her

Artiklen findes i:
Årgang 1996, bind 14, side 5-31

DOWNLOAD ARTIKEL