Dansk Dendrologisk Årsskrift


Hofmansgaves Have


Forfatter:

Plum, Peter Munk

Titel (dansk):
Hofmansgaves Have

Nøgleord (dansk):
Plantesamling, planteliste

Nøgleord (engelsk):
Plant collection, list of plants

Lokalitet:
Hofmansgave, Odense Fjord, Fyn, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1977, bind 4, hæfte 4, side 19-29

DOWNLOAD ARTIKEL