Dansk Dendrologisk Årsskrift


Cornus nuttallii


Forfatter:

Syrach-Larsen, C.

Titel (dansk):
Cornus nuttallii

Nøgleord (dansk):
Morfologi, tilpasning, planteportræt

Nøgleord (engelsk):
Morphology, adaptation, plant portrait

Familie (latin):
Cornaceae

Familie (dansk):
Kornelfamilien

Slægt (latin):
Cornus

Slægt (dansk):
Kornel

Lokalitet:
Forstbotanisk Have, Charlottenlund, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1973, bind 3, hæfte 3, side 281-283

DOWNLOAD ARTIKEL