Dansk Dendrologisk Årsskrift


Bornholms sidste brændevinsege


Forfatter:

Peter Tiemroth

Titel (dansk):
Bornholms sidste brændevinsege

Slægt (latin):
Quercus

Slægt (dansk):
Eg

Lokalitet:
Bornholm

Artiklen findes i:
Årgang 2014, bind 31, side 89-94

DOWNLOAD ARTIKEL