Dansk Dendrologisk Årsskrift


SkovtrŠernes betydning for biodiversiteten


Forfatter:

Flemming Rune

Titel (dansk):
SkovtrŠernes betydning for biodiversiteten

Titel (engelsk):
The importance of forest trees for biodiversity

Artiklen findes i:
Årgang 2014, bind 31, side 53-60

DOWNLOAD ARTIKEL