Dansk Dendrologisk Årsskrift


De Skandinaviske Birke


Forfatter:

Christensen, Knud Ib

Titel (dansk):
De Skandinaviske Birke

Titel (engelsk):
The Scandinavian Birches

Nøgleord (dansk):
Hybridisering, introgression

Nøgleord (engelsk):
Hybridization, introgression

Familie (latin):
Betulaceae

Familie (dansk):
Birkefamilien

Slægt (latin):
Betula

Slægt (dansk):
Birk

Lokalitet:
Skandinavien, Norge, Finland

Artiklen findes i:
Årgang 1983, bind 6, hæfte 1, side 22-36

DOWNLOAD ARTIKEL