Dansk Dendrologisk Årsskrift


Frederik V's dyrkning af nåletræer, inklusiv Lærk


Forfatter:

Christensen, Annie

Titel (dansk):
Frederik V's dyrkning af nåletræer, inklusiv Lærk

Titel (engelsk):
Frederik V's cultivation of conifers, including larch

Nøgleord (dansk):
Dyrkning, historie, J.G. von Langen, C.C. von Gram, S. Müller, Frederik V, skovvæsnet

Nøgleord (engelsk):
Cultivation, history, J.G. von Langen, C.C. von Gram, S. Müller, Frederik V, forestry commision

Familie (latin):
Pinaceae

Familie (dansk):
Granfamilien

Slægt (latin):
Pinus, Picea, Larix

Slægt (dansk):
Fyr, Gran, Lærk

Lokalitet:
Fredensborg, Sjælland, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1988, bind 6, hæfte 4, side 219-234

DOWNLOAD ARTIKEL