Dansk Dendrologisk Årsskrift


Maackia fauriei


Forfatter:

Wicksell, Ulla

Titel (dansk):
Maackia fauriei

Nøgleord (dansk):
Artsbeskrivelse, tilpasning, hårdførhed

Nøgleord (engelsk):
Species description, adaptation, hardiness

Familie (latin):
Fabaceae, Leguminosae

Familie (dansk):
Ærteblomstfamilien

Slægt (latin):
Maackia

Lokalitet:
Arboretet, Hørsholm, Danmark

Artiklen findes i:
Årgang 1995, bind 13, side 93-96

DOWNLOAD ARTIKEL