Dansk Dendrologisk Årsskrift


Beplantning af Statens veje


Forfatter:

Ulla Egebjerg og Marianne Ujvári

Titel (dansk):
Beplantning af Statens veje

Titel (engelsk):
Planting of State roads

Artiklen findes i:
Årgang 2014, bind 31, side 77-84

DOWNLOAD ARTIKEL